Dostępne kursy

Logika I

Materiały pomocnicze oraz część e-learningowa kursu z logiki dla studentów zaocznej filozofii – rok akademicki 2018/2019.

Logika i metodologia

Materiały pomocnicze oraz część e-learningowa kursu dla studentów Wydziału „Artes Liberales” – rok akademicki 2018/2019.

Logika I – ćwiczenia

Materiały pomocnicze z logiki dla studentów dziennej filozofii – rok akademicki 2018/2019.